จั๊กกะจุ่น http://byjan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=27 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[สิเน่หาส่าหรี ... พงศกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=27 Thu, 17 Nov 2011 11:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=26 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้อมกอดรัก ... วราภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=26 Thu, 17 Nov 2011 16:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=25 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[กี่เพ้า ... พงศกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-11-2011&group=2&gblog=25 Thu, 17 Nov 2011 11:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=24 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[4 ปี นรกในเขมร ... ยาสึโกะ นะอิโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=24 Wed, 31 Aug 2011 15:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=23 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนหอคำ ... กฤษณา อโศกสิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=31-08-2011&group=2&gblog=23 Wed, 31 Aug 2011 10:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-08-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-08-2011&group=2&gblog=22 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[แค้นสเน่หา ... วราภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-08-2011&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-08-2011&group=2&gblog=22 Thu, 18 Aug 2011 10:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=15-08-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=15-08-2011&group=2&gblog=21 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจันทร์ หวานใจ ... วรรณศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=15-08-2011&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=15-08-2011&group=2&gblog=21 Mon, 15 Aug 2011 17:19:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-08-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-08-2011&group=2&gblog=20 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิวาราตรี ... พนมเทียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-08-2011&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-08-2011&group=2&gblog=20 Thu, 11 Aug 2011 12:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=12-07-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=12-07-2011&group=2&gblog=19 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[รากนครา ... ปิยะพร ศักดิ์เกษม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=12-07-2011&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=12-07-2011&group=2&gblog=19 Tue, 12 Jul 2011 10:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=30-06-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=30-06-2011&group=2&gblog=18 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้าใหม่ ... ศุภร บุนนาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=30-06-2011&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=30-06-2011&group=2&gblog=18 Thu, 30 Jun 2011 13:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=20-05-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=20-05-2011&group=2&gblog=17 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[เมียคนที่สอง ... วราภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=20-05-2011&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=20-05-2011&group=2&gblog=17 Fri, 20 May 2011 13:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=16 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเทวดา เทวาวาด ... แก้วเก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=16 Wed, 11 May 2011 14:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=15 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่อมะลิลา ... แก้วเก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=11-05-2011&group=2&gblog=15 Wed, 11 May 2011 14:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=29-04-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=29-04-2011&group=2&gblog=14 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ในรอยรัก ... วราภา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=29-04-2011&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=29-04-2011&group=2&gblog=14 Fri, 29 Apr 2011 11:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=28-04-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=28-04-2011&group=2&gblog=13 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งฟ้า ดินเดียว ... กฤษณา อโศกสิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=28-04-2011&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=28-04-2011&group=2&gblog=13 Thu, 28 Apr 2011 17:05:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=12 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[เวียงแว่นฟ้า ... กฤษณา อโศกสิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=12 Thu, 21 Apr 2011 14:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=11 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุลีปริศนา ... His Dark Materials โดย Philip Pullman ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=21-04-2011&group=2&gblog=11 Thu, 21 Apr 2011 13:46:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-03-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-03-2011&group=2&gblog=10 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทราอุษาคเนย์ ... วรรณวรรธน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-03-2011&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=18-03-2011&group=2&gblog=10 Fri, 18 Mar 2011 15:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-03-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-03-2011&group=2&gblog=9 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ธิดาแห่งเอมุน ... ภัทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-03-2011&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=17-03-2011&group=2&gblog=9 Thu, 17 Mar 2011 15:15:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=14-03-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=14-03-2011&group=2&gblog=8 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[นางเอก ... ทมยันตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=14-03-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=14-03-2011&group=2&gblog=8 Mon, 14 Mar 2011 14:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=10-03-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=10-03-2011&group=2&gblog=7 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ซาบีย์ จอมใจจักรพรรดิ์ ... ศิ'มนตรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=10-03-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=10-03-2011&group=2&gblog=7 Thu, 10 Mar 2011 16:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=07-03-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=07-03-2011&group=2&gblog=6 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพสันนิวาส ... รอมแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=07-03-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=07-03-2011&group=2&gblog=6 Mon, 07 Mar 2011 15:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=04-03-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=04-03-2011&group=2&gblog=5 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายนี้ยังมีรัก ... วรรณวรรธน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=04-03-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=04-03-2011&group=2&gblog=5 Fri, 04 Mar 2011 10:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=03-03-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=03-03-2011&group=2&gblog=4 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่าของคน ... โรสลาเรน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=03-03-2011&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=03-03-2011&group=2&gblog=4 Thu, 03 Mar 2011 10:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=3 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮโซติดเกาะ ... รัศมีจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=3 Wed, 02 Mar 2011 11:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=2 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะวันเบิกฟ้า ... ปิยะพร ศักดิ์เกษม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=02-03-2011&group=2&gblog=2 Wed, 02 Mar 2011 10:34:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=01-03-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=01-03-2011&group=2&gblog=1 http://byjan.bloggang.com/rss <![CDATA[ในวารวัน ... ปิยะพร ศักดิ์เกษม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=01-03-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=byjan&month=01-03-2011&group=2&gblog=1 Tue, 01 Mar 2011 11:11:19 +0700